Unicef kräver lagändring för asylsökande barn

1:55 min

Det behövs en lagändring för att skydda barn som söker uppehållstillstånd i Sverige. Det kräver den svenska avdelningen av FN:s barnfond Unicef, efter Ekots och P3 Nyheters rapportering om de två barnen som ska utvisas tillsammans med sin sjuka mamma, som har tankar på att döda dem.

– Vi har uppmärksammat flera liknande fall, och det här som ni tog upp visar på allvaret i när de sociala myndigheterna i Sverige gör en bedömning utifrån barnens situation och sedan gör migrationsmyndigheterna en annan bedömning och väljer att utvisa mamman tillsammans med barnen, och nu krävs det en lagändring, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid Unicef.

I början av maj berättade vi om pojkarna, två och fyra år gamla, som ska utvisas till Uzbekistan tillsammans med sin mamma.

Mamman är psykiskt sjuk och klarar inte av att ta hand om sina barn, det är dokumenterat av bland andra socialtjänsten.

Läkare har också varnat för att hon har tankar på att döda sina barn, barnen har därför tvångsomhändertagits och man har bedömt att mamman inte får vara ensam med sina barn på grund av risken att hon skadar dem.

– Det problematiska är att det blir en diskriminering här, man behandlar barn olika beroende på om det är ett asylsökande barn eller ett barn som är bosatt i Sverige, säger Christina Heilborn.

Svenska Unicef har skickat ett brev till regeringen där de skriver att Sverige bryter mot FN:s barnkonvention när barn som omhändertas i Sverige, eftersom deras säkerhet är i fara, samtidigt kan utvisas tillsammans med den förälder som hotar att skada dem.

Unicef menar även att Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar för lite hänsyn till medicinska intyg och underlag och att lagen måste ändras så att de här intygen får större betydelse.

– Det handlar både om att ändra utlänningslagen, dessutom krävs det en ändring i lagen om tvångsvård av unga, LVU, där det i dag står uttryckligen att ett LVU-beslut inte är ett hinder för utvisning, säger Christina Heilborn på Unicef.