Stress kostar miljarder

Kostnaderna för så kallad utbrändhet ökar dramatiskt. Det säger TCO:s chefseknomn Roland Spont som anser att det gått så långt att man kan tala om ett rent nationalekonomiskt problem. Antalet sjukskrivningsdagar på grund av stressrelaterade sjukdomar och utmattning har fyrdubblats på fyra år.
Biträdande näringsminister Mona Sahlin skriver på DN debatt att dagens långtidssjukskrivningar för utbrändhet, stress och depressioner kostar samhället 80 miljarder kronor om året och att minst hälften av dom beror på dålig arbetsmiljö. I en rapport som läggs fram i dag föreslår Sahlin en rad motåtgärder, bland annat att myndigheter omedelbart ska kunna ingripa mot arbetsplatser med många sjukskrivningar.