LKAB ökar produktionen

Den stora efterfrågan på järnmalm innebär att LKAB planerar att öka produktionen om något år från 20 miljoner ton per år till 23 miljoner och det ska ske både i Malmberget och Kiruna. I planerna finns också två nya pelletsverk på de två orterna.

LKAB.s VD Martin Ivert är mycket nöjd med situationen och säger till Sveriges Radio Norrbotten att anledningen till satsningarna är att de stora investeringarna i Kina har lett till brist på järnmalm.

När det gäller pelletsverken genomför företaget just nu förstudier och sedan ska miljökonsekvensbeskrivningar göras.

Den ökande efterfrågan på järnmalm har också lett till att priserna ökat med 20 procent hittills i år och det ger ökade intäkter för LKAB.