Taiwan - ett Kina i Sverige-format,

där granathylsorna från inbördeskriget smids om till köksknivar, där filmerna är Europa-influerade, tyfonerna kommer om hösten, vintern är mild, den urtida hästskokrabban står närmare spindlarna än kräftdjuren, där kapitalisterna "flyr" till "Kommunist-Kina", poeterna skriver allt bättre poesi, och världen går sin gilla gång.

I december förra året reste Göran Sommardal för första gången till Taiwan, och fann ett Kina till storleken bra mycket hanterligare än Fastlands-Kina, En liten Tiger bredvid Den stora Draken. Och på Taiwan precis som i Sverige hisnar människorna en smula inför tanken på Folkrepublikens 125 miljonstäder, de flesta större än deras egen huvudstad Taipei.

Det här programmet är ett försök till en brant sammanfattning av en stor ö med 20 miljoner invånare.