Speedwaybana kanske flyttas

Speedwayklubben Bysarna och Gotlands kommun diskuterar en flyttning av speedwaystadion på Galgberget till en annan plats i närheten av Visby.
Kommunen vill komma åt attraktiv mark för att bygga bostäder och Bysarna är, som tidigare rapporterats, i stort behov av ekonomiskt stöd. Bullret från den nuvarande speedwaybanan på Galgberget förhindrar bygget av nya bostäder i närheten, där det finns plats för omkring 150 nya lägenheter. Som möjliga platser för en ny speedwaybana nämns Visbytippen eller ett området vid Dalhemsvägen. Frågan om en flyttning av motorstadion var uppe för några år sedan, men ansågs det bli för dyr. En ny speedwayanläggning beräknas kosta drygt 6 miljoner kr.