REGIONVALET 2011

Ointresse riskerar att göra valet snedvridet

1:17 min

174 röster blev fel i höstas och därför görs regionvalet om. Baksidan är att 300.000 personer färre väntas rösta imorgon än i höstas, och rn professor i statsvetenskap ifrågasätter nu hur legitimt valet egentligen blir.

Schabblet med de 174 rösterna har fått kolossala konsekvenser.
960 000 människor röstade i regionvalet i höstas, men intresset för omvalet är rekordlågt och det finns stor risk att det blir 300.000 färre som röstar den här gången.

En som nu ifrågasätter den demokratiska legitimiteten i ett omval är Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet.

– Det har inte varit något större tryck för att det skulle bli omval, inte ens hos de förfördelade (främst centerpartiet). Det är valmyndigheten som fattat det beslutet, men det är klart att man kan fundera på om det var klokt eller inte.

Dock går det inte att underkänna ett val på grund av lågt valdeltagande säger Esaiasson, även om den politiska legitimeteten kommer påverkas.

– Ju högre valdeltagande desto högre legitimitet. Sedan är en annan faktor att när valdeltagandet är lågt brukar skillnaden bli snedvriden mellan de som är engagerade/resursstarka och de som inte är engagerade.

– (Effekten kan då bli att) det blir en snedvridning, att de resursstarka väger tyngre än de gör vid ett vanligt val, säger Peter Esaiasson - professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet.

Erik Bergström
erik.bergstrom@sr.se