Telefonköer till vården kortas

Till hösten ska 12 sjuksköterskor anställas i Jönköpings sjukvårdsområde för att minska de irriterande långa telefonköerna till framförallt vårdcentralerna och akuten.
Sköterskorna ska inte bara boka in tider, utan också ge kvalificerad telefonrådgivning. På så sätt kommer kostnaden för den ökade telefontillgängligheten att vägas upp med ett minskat antal patienter som verkligen behöver komma till vårdcentralen eller akuten. I Värnamo och på Höglandet finns inte samma problem med telefonköer inom vården som i Jönköping, men även där pågår arbete för att förbättra servicen för patienterna.