Ont om vatten i brunnar på norr

Provborrningarna efter bra dricksvatten på norra Gotland har varit både lyckade och misslyckade.

Fårösundsborna har fått bättre vatten, men istället har sex fastighetsägare fått problem med sina brunnar, vattnet räcker inte till.
”Vi har skyldighet att ersätta dem som drabbas”, säger idag driftsingenjören vid kommunen, Jonas Aav till GT.

Gotlands kommun hjälper nu de fastighetsägare som fått problem med sitt vatten.