Minskad vinst för Dalsjöfors slakteri

Dalsjöfors slakteri gjorde sitt sämsta år på länge förra året, det skriver tidningen Land. Förra året sålde slakteriet visserligen mer styckat kött, och det gjorde att omsättningen steg till 245 miljoner, men trots det sjönk ändå vinsten efter finansiella poster till 1,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med år 2002 då vinsten blev 10 miljoner.

Orsaken till vinstraset är minskad slakt och flera förluster av viktiga kunder. Nötslakten, som brukar vara stor för Dalsjöforsslakteriet minskade dessutom i fjol med 13 procent till 21 000 storboskap.