Gällivare

Vargen är skjuten

1:22 min

Den så kallade Dokkasbergsvargen sköts på söndagsfömiddagenvid halvtiotiden. Beslutet om skyddsjakt fattades tidigt på morgonen klockan åtta.

Beslutet om att avliva vargen fattades efter att vargen under en tid befunnit sig på marker där det fanns kalvande renar.

Vargen flyttades i början av april då den ansågs vara genetiskt viktig. Den flyttades till trakten av Borlänge men genast så började den sin vandring norrut mot sina hemmamarker.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att vargen återvänt till det område vid Dokkasberg där Flakabergsgruppen inom Gällivare skogssameby har cirka 1 000-1 500 renar. Renkalvningen är nu som intensivast och samebyn ville inte ha en varg i den kalvande renhjorden.

Vargen avlivades av Länsstyrelsens personal cirka halv tio på söndag förmiddag, 5 km nordväst om den plats i Dokkasberg där den märktes i april.

Vargen flyttades för att den ansågs vara genetiskt viktig men har nu avlivats, ett beslut som Per Risberg på Naturvårdsverket tycker är tråkigt:

- Vi hade hoppats på att den skulle ha stannat och bidra till en bättre genetisk status hos den skandinaviska vargen. Men så blev det inte. Och när den började röra sig mort markerna där renarna var så blev det akut.