Turkisk oro över händelserna i Syrien ökar

2:10 min

I Turkiet ökar nu oron över händelseutvecklingen i grannlandet Syrien. Om en knapp månad hålls mycket viktiga parlamentsval i Turkiet och även om inrikespolitiken dominerar i valkampanjerna så finns hela tiden blickarna mot vad som händer i Syrien.

I turkisk TV följer man händelseutvecklingen i grannlandet, även om det råder en enorm försiktighet när det gäller fördömanden av den syriska regimens våldsamma tillslag mot de oppositionella i grannlandet.

Men för första gången antydde den turkiske premiärministern Recep Erdogan i går i turkisk TV att situationen i Syrien kan spilla över och påverka säkerhetsläget i Turkiet.

I en mycket dålig ljudinspelning i turkisk TV varnade Recep Erdogan för att situationen i Syrien kan leda till sekteristiskt våld och uppdelning av Syrien. Han tillade att han var mycket orolig med tanke på att länderna har en över 800 kilometer lång gräns.

Självklart finns det rädsla för en flyktingvåg till Turkiet, men Erdogans uttalande kom strax efter att det hade kommit nyheter från Syrien att den kurdiska minoriteten börjat demonstrera mot den syriska ledningen.

Men det finns även andra faktorer som Turkiet oroar sig över, dels den alltmer viktiga handeln och exporten till arabvärlden söderut och dels olösta tvistefrågor.

Turkiets regering har under de senaste åren medvetet odlat relationerna med Syrien och dess president Assad. Det har bland annat lett till att Syrien mer eller mindre öppet slutat ställa krav om att Turkiets sydligaste provins vid Medelhavet, Hatayprovinsen, ska återförenas med Syrien.

Det har länge varit en känslig tvistefråga mellan länderna. Häromveckan kom sammanlagt 270 syriska politiska flyktingar över gränsen till just Hatayprovinsen och krävde asyl.

Dessa flyktingar fick stanna, officiellt som Turkiets gäster, men för att inte störa grannrelationerna hålls nu flyktingarna isolerade från omvärlden och får inte träffa några journalister för att kunna berätta vad de har varit med om i Syrien.