Jordgubbar ska odlas i tunnel

I framtiden kan allt fler av Blekinges jordgubbsodlingar bestå av tunnlar.

I England är den här odlingsformen redan etablerad och enligt Magnus Engstedt, trädgårdskonsulent på länsstyrelsen, har intresset i länet för det här nya odlingssystemet ökat på senare tid.

- Intresset är stort och en odling med tunnlar ger många konkurrensfördelar, säger Magnus Engstedt.

I Sverige är den här typen av odlingssystem än så länge i sin linda, men enligt Magnus Engstedt så finns det många fördelar med att förse jordgubbsodlingarna med tunnlar.

- Skörden styrs inte av vädret och det finns också miljömässiga aspekter som gör den odlingsformen framgångsrik, säger Magnus Engstedt.

Enligt Magnus Engstedt så ligger kostnaden på att bygga in tunnlar i odlingsfälten på omkring 300 000 kronor per hektar.