Slängda ölburkar livsfarliga för kor

Lantbrukare i Sjuhärad slår nu larm om ett ökat antal tomburkar i naturen. De vassa tomburkarna är en fara för korna eftersom de till slut hamnar i fodret. (SR Sjuhärad)