Umeå

Kackerlackor i lägenhet

1:36 min

När kollektivet på Ålidhem i Umeå upptäckte att de hade kackerlackor i sin lägenhet, kontaktade de sin kvartersvärd. Men de upplever att det kommunala bostadsbolaget Bostaden inte tog problemet på allvar. Därför tog det också tid innan de fyra personerna i kollektivet, blev av med sina skadedjur, som de hittade redan efter en månad.

Kackerlackorna var till slut i hela femrumslägenheten på Ålidhem, men redan när Emma Åberg upptäckte den första kackerlackan ringde hon kvartersvärden och lämnade flera meddelanden om vad saken gällde.

I dag har kollektivet med hjälp av ett saneringsföretag blivit av med kackerlackorna och de upplever inte samma obehag längre. De hade önskat en ordentlig sanering av lägenheten och framför allt mer information och bättre kontakt med hyresvärden Bostaden AB. Emma Åberg säger att hon inte hade förväntat att känna sig så hjälplös som hyresgäst hos ett kommunalt bostadsbolag.