LRF Halland beklagar EU-utskott utan svensk närvaro

Ingen svensk kommer att sitta med i EUs jordbruksutskott, när centerpartisten Carl Erik Olsson lämnar sin plats. Det står klart sen EU-parlamentarikerna valt vilka utskott man vill tillhöra.

Detta är inte alls bra för den svenska jordbruksnäringen, enligt Gun Ragnarsson, vice ordförande i LRF Halland. Kunskap om det svenska jordbruket är viktig, inte minst i maktpositioner som jordbruksutskottet, säger Gun Ragnarsson till SR Halland.