Valsedlarna kan bytas ut mot datorer

1:51 min

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, öppnar för att byta ut valsedlarna mot ett elektroniskt röstsystem.

– Jag tror att det kan bli säkrare om man använder datorer i röstlokalerna istället för valsedlar som man sedan kan slarva bort eller som kan vara besvärliga att räkna. Det går också fortare att räkna och få fram resultatet, säger Miljöpartiets Peter Eriksson, ordförande i KU.

Vad kan man se för risker med den här typen av system?

– Jag tror inte att riskerna är särskilt stora. Däremot om man ska gå över till ett val som går via datorer och internet så att man kan rösta hemma då finns det större risker med att till exempel säkra valhemligheten, säger Peter Eriksson.

Sannolikt inte redan till nästa val 2014 men kanske i valet efter, skulle det alltså kunna bli aktuellt med datorer i valbåsen där väljarna gör sina val genom att peka på skärmen.

Det är problemen som ledde fram till gårdagens omval i västra Götaland och Örebro som får KU att i dag uppmana regeringen att bland annat utreda hur ett nytt sätt att rösta skulle gå till.

Som Svenska Dagbladet erfar kommer justitieminister Beatrice Ask snart att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska se över vallagen och den ska också titta på de förslag som KU har, hoppas Peter Eriksson.

Förutom det elektroniska röstsystemet föreslår också KU bland annat att de som arbetar med val ska få bättre utbildning och att regelverket kring förtidsröstning ses över.

Det är viktigt att förändra valsystemet, anser Peter Eriksson.

– Det tycks vara så att det har blivit större problem de senaste valen. Risken är att om vi inte gör någonting åt det så kommer det att bli stora problem. Vi får ännu fler omval och överklaganden i framtida val. Därför är det nog viktigt att göra någonting åt det snabbt, säger Peter Eriksson.