Torsdag 19 maj

Vetenskap: De arbetande fattiga ökar

1:23 min

Daniel Larsson, forskare vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet berättar om sin forskning som rör fattigdom. Han är också aktuell som medförfattare till boken "The working poor in Europe" som kommer ut i juni.  

Daniel Larsson berättar att det finns olika sätt att både mäta och definiera fattigdom runt om i världen bland forskare. En annan diskussion inom fattigdomsforskningen som relateras till politiken är om fattigdom kan bekämpas genom att få fler människor in på arbetsmarknaden. 

-Det är förmodligen är en effektiv metod, men ett varningens finger måste höjas, säger Daniel Larsson. Man måste gå varsamt fram så att inte jobb skapas där lönerna är så låga att människor går från att vara fattiga arbetslösa till att vara arbetande fattiga. Gruppen arbetande fattiga har dessutom ökat, säger Daniel Larsson.  

Läs mer om :

Lyssna till Daniel Larsson: