Arbetslösa i Fas 3 erbjuds utbildning

1:44 min

Regeringen ändrar innehållet i kritiserade Fas 3 och har beslutat att också arbetslösa i Fas 3 ska kunna få arbetsmarknadsutbildning. Hittills har de bara erbjudits någon form av sysselsättning som enligt oppositionen missbrukats av olika arbetsgivare.

– Vi har fått signaler om att det finns många deltagare som har kommit närmare arbetsmarknaden, men som i det läget skulle behöva en arbetsmarknadsutbildning för att komma närmare ett jobb och därför har vi gett det beskedet idag, säger Tomas Tobé, moderat ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Att ni lägger det här förslaget, beror det på att oppositionen pressar er åt just det hållet?

– Vi hade tidigare meddelat att vi gärna såg de här åtgärderna. Jag tycker nog att det är vi som har initiativet i den här frågan.

Hittills har möjligheten till arbetsmarknadsutbildning bara funnits för långtidsarbetslösa som deltar i tidigare faser av regeringens så kallade jobb och utvecklingsgaranti.

– Jag har sedan jag tillträdde rest och träffat deltagare och anordnare av Fas 3. Jag har lyssnat på vad man säger och vad man önskar. Nu finns det jobberbjudande för en del, som behöver matchas med en utbildning. Jag tycker att det är rimligt att erbjuda det, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström till Ekot.

Socialdemokraten Ylva Johansson, vice ordförande i utskottet, är säker på varför regeringen lägger fram förändringen just nu.

– Detta påverkar inte vår syn på Fas 3, men det är positivt för de som kan få möjlighet till en arbetsmarknadsutbildning som i dag finns i Fas 3. Men grundproblemen med åtgärden – att den inte leder till arbete, kvarstår, säger Ylva Johansson.

I dag beslutade den samlade oppositionen i arbetsmarknadsutskottet om två uppmaningar till regeringen.

Dels vill oppositionen att de som blir arbetslösa inte ska behöva söka jobb i hela landet eller utanför sitt yrkesområde förrän efter 100 dagar, dels ska deltidsarbetslösa kunna få a-kassa på deltid i mer än 75 dagar.

Den samlade oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, kommer på torsdag sannolikt rösta igenom en uppmaning till regeringen i arbetsmarknadsutskottet som innebär att inga arbetslösa ska föras över till Fas 3 eftersom de utnyttjas av arbetsgivare som får gratis arbetskraft.

I stället borde de långtidsarbetslösa stanna i fas 2 och få utbildning, praktik och arbetsträning. På torsdag kommer partierna sannolikt att rösta igenom en uppmaning till regeringen i arbetsmarknadsutskottet med den innebörden.

Men Hillevi Engström tycker inte praktik och arbetsträning behövs i Fas 3.

– Tanken är de första inledande faserna inom jobb- och utvecklingsgarantin ska ha genomfört alla de åtgärder som du nu tar upp. När de insatserna inte har hjälpt, då kommer sysselsättningsdelen i Fas 3. Det är ytterligare ett steg närmare arbetsmarknaden, som jag ser det, säger Hillevi Engström.

Riksdagen fattar beslut senare i vår.