Nationalistisk yra i Norska sjömanskyrkan

I dag viftades det extra mycket med flaggor i Norska sjömanskyrkan för att fira nationaldagen 17 maj.

I Norska sjömanskyrkan i Göteborg möts man idag av en hel del flaggor då 17 maj ska firas där för sista gången. Men framtiden ser ändå ljus ut för broderfolket i Göteborg då sjömanskyrkan är tänkt att bli ett Norges Hus.

Det berättade norska generalkonsuln Jan Andreasson och sjömansprästen Egil Midtbö.