Obetalda patientavgifter för 15 miljoner

Landstingen i Västernorrland och Jämtland går varje år miste om 15 miljoner kronor på grund av obetalda patientavgifter. 13 000 ärenden förblir obetalda varje år.

I Västernorrland är betalningsmoralen sämst, där skickar Landstinget årligen ut inkassokrav på över 10 miljoner kronor till sina patienter.