Spritskatt vållar diskussioner

I mitten av augusti ska regeringens utredare komma med förslag på vad Sverige ska göra för att komma tillrätta med införseln av sprit från andra länder. Ett förslag som det råder delade meningar om.

Försäljningen av sprit på systembolaget i Norrbotten fortsätter att minska och en av orsakerna är bland annat att vi tar in mer billig sprit från utlandet bland annat från Finland som sänkte sin spritskatt i mars.

Om ett par veckor ska regeringens utredare Kent Härstedt (s) komma med förslag på vad man ska göra för att komma tillrätta med införseln från andra länder och ett av förslagen är att sänka skatten på alkohol även i Sverige.

På statliga folkhälsoinstitutet varnar man däremot för att folkhälsan kommer att försämras eftersom konsumtionen av alkohol skulle öka om skatten sänks. Något som sjuksköterskan Mona Berggren på missbruks- och beroendeenheten i Luleå håller med om.

- En skattesänkning innebär att vi kommer att få fler alkoholister. Det är tragiskt att vi som finns ute i verksamheten och ser konsekvenserna, inte har något att säga till om, säger hon.