onsdag 2011-05-18

Historiskt fynd! Äldsta fotot av Norrköping, från 1845!

11 min

I fyra dagar ska det bara visas på Norrköpings Stadsmuseum - det äldsta fotografiet av Norrköping, som nyligen hittats i de enorma arkiven på Östergötlands Länsmuseum. Det är en s.k. daguerrotyp, en tidig fotografisk metod, och bilden är återgiven på en kopparplåt. Bilden föreställer Swartska huset, i kvarteret Knäppingsborg med Motala Ström i förgrunden. Efter att ha läst annonser i tio årgångar av Norrköpings Tidningar, kunde man på Stadsmuseet sluta sig till att fotografen J.W. Bergström fanns i Norrköping med sin fotoutrustning just 1845.