Schimpanser riskerar att utrota mindre apa

I Uganda hotas ännu en art av apor av utrotning på grund av jakt. Men det är inte människor som är på väg att utrota arten, utan schimpanser. Forskare har följt apor av arten röda guerezor sedan 1975. Antalet har minskat med 89 procent under den tiden.

Enligt forskarna är det schimpanser som är ansvariga för minskningen. Schimpanserna använder avancerade jaktmetoder för att till exempel driva de mindre aporna framför sig mot andra schimpanser i jaktlaget, som väntar i bakhåll. Apkött är en viktig källa för protein för många grupper av schimpanser.

Men det finns hopp för de röda guerezorna. Enligt forskarna finns så få kvar att unga schimpanser nu har svårt att lära sig hur man ska jaga och fånga dem.