Färre båtolyckor

Det dåliga sommarvädret märks även bland antalet båtolyckor  som i år är färre än vanligt.

Sjöräddningscentralen i Göteborg hanterar sjölarm över hela Sverige och där är skillnaden mot en normalvarm sommar tydlig.

Vanligtvis får Sjöräddningen in drygt 200 larm under en högsommarmånad, men under juli månad i år var det 80 färre larm än vanligt.

Normalt sett står fritidsbåtarna för den största delen av alla olyckor under sommarmånaderna. Den främsta olycksorsaken är grundstötning, vilket orsakade 180 larm förra året. Larm som gällde maskin eller propellerhaveri var i fjol 173.