Uppdragsarkeologin

Stark kritik mot arkeologiförslag

Det omdiskuterade förslaget att göra om systemet för den så kallade uppdragsarkeologin i Sverige får svidande kritik när nu remissinstanserna lämnat sina svar till kulturdepartementet.

Av det 70-tal remissvar som vetenskapsradion tagit del av när remisstiden gick ut igår, är den övervägande majoriteten helt negativ till förslaget.

Inte mindre än 72 procent av remissinstanserna underkänner förslaget att låta byggherrarna, eller exploatörerna själva avgöra vem som ska utföra arkeologiska undersökningar när en ny väg dras fram, eller när ett nytt köpcentrum ska anläggas. 15 procent anser att det är ett positivt förslag medan 13 procent avstod från att kommentera eller hade ingen synpunkt.

Kulturdepartementets förslag, som presenterades i februari, är viktigt eftersom den allra största delen av svensk arkeologisk forskning idag finansieras med pengar som betalas av de som vill bygga - årligen runt 200 miljoner kronor i ett system som många bedömare från forskningshorisont anser fungerar riktigt bra, och som lett till intressant och banbrytande arkeologisk forskning.

De flesta länsstyrelser är starkt negativa till förslaget, riksantikvarieämbetet också - kanske inte så förvånande eftersom deras roll ifrågasätts i viss mån förslaget.

Men också en av de stora exploatörerna, Trafikverket, som svarar för en tredjedel av de pengar som betalas till den här sortens arkeologiska undersökningar, ställer sig frågande till delar av förslaget säger Maria Hallesjö på trafikverket.

- Det största problemet som vi ser är att vi får det vetenskapliga ansvaret under upphandlingsprocessen, och det känner vi oss tveksamma till.

- Ni är ganska nöjda med att det vetenskapliga ansvaret ligger hos länsstyrelserna alltså?

- Ja, det tycker vi är bra eftersom tillsynsansvaret ligger hos dem. Och där finns också kompetensen för att bedöma den vetenskapliga delen, säger Maria Hallesjö