Torvindustrin hotad

EU kan sätta käppar i hjulen för torvindustrin.

Efterfrågan på torv kan komma att minska om EUs system för utsläppsrätter ändras enligt ett förslag. I förslaget klassas torv som ett fossilt bränsle, alltså en icke förnybar energikälla. Det här gör att det blir dyrare att använda torv som energikälla, befarar Nils Erik Westermark, vd vid Norrheden Torv AB.