Veckan webfråga: Humlen blir uppäten

Hörde på programmet förra året om en sorts larv/fjäril som angriper humlen. Detta hände här förra året. Kommer dock inte ihåg vad man skall göra och när.
Mvh
Christer Blomberg

Maj-Lis Pettersson svarar:

Hål på bladen och ibland mer eller mindre kalätning orsakas av larver till en fjäril som nu heter puckligt näbbfly (Hypena rostralis). Tidigare hette denna fjäril humlefly. Alla Sveriges fjärilsarter har nyligen fått svenska namn. I samband med detta så fick en del arter nya svenska namn. Larverna är gröna och mycket livliga. De uppträder tidigt på säsongen strax efter att plantorna har börjat grönska.
Var uppmärksam på de första hålen i bladen! När larverna är små kan man behandla på biologiskt sätt med Bacillus thuringiensis.
Bacillus-preparat går endast att köpa på nätet. Preparatet är känsligt för UV-ljus, därför bör man behandla på kvällen eller tidigt på morgonen. Upprepa behandlingen med ca 5 dagars mellanrum. Ett annat sätt är att skaka ner larverna från plantorna. Lägg först ett skynke under plantorna. Oskadliggör larverna, annars kryper de upp på plantorna igen.
Maj-Lis Pettersson