Volvo nyanställer

Medan andra företag fortsätter att spara har svensk fordonsindustri börjat nyanställa. Därmed avviker branschen från industrisektorn som helhet där sysselsättningen inte tagit fart trots att produktionen ökar.

Sedan årsskiftet har Volvokoncernen ökat antalet anställda i Sverige med drygt 1 000 personer och det kan bli ännu fler. Bolagets vd Leif Johansson sade nyligen att om konjunkturen stärks ytterligare och efterfrågan ökar kan företaget behöva fler personer i produktionen. Inom Volvo Lastvagnar, med runt 6 000 anställda i Sverige, har omkring 250 nya jobb skapats det senaste året, främst på produktionssidan.