HUNGERSTREJKEN

Iranska medier skriver om Aida

1:38 min

Sedan 18 dagar tillbaka hungerstrejkar 13 papperslösa iranier på Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Nu har flera tidningar i Iran börjat skriva om demonstrationen, något som kan orsaka en oväntad vändning i demonstranternas utvisning.

En av deltagarna i hungerstrejken är Aida Najafi från Stenstorp.

- De skriver att vi är mot regimen, och de får oss att framstå som löjliga när vi söker asyl i andra länder.

Sprider rykten
I en översättning av en artikel som vi har får tag på kallas papperslösa iranier som söker asyl i Europa för "opportunistiska element". Där skriver tidningen bland annat att personerna utger sig för att vara homosexuella bara för att få asyl i Sverige. Men Aida Najafi känner inte igen påståendet.

- Det är inget fel med att vara homosexuell, men ingen av oss är det, säger hon.

Kan få ny vändning
Anette Beckman på Migrationsverket ansvarar bland annat för överklaganden och nya uppgifter som kommer in vid asylprocesserna. Hon menar att informationen om en medial bevakning från Iran kan påverka utgången för de 13 personernas utvisning till Iran.

- Vi måste ju ta ställning till uppgifterna, om artiklarna påverkar dessa människors rätt till skydd.

Vad krävs det av materialet för att ni ska kunna bedöma att det kan vara fara för livet för dessa personer om de återvänder hem?
-
Det krävs att det är sannolikt att det finns en risk för deras hälsa, och att man kan urskilja enskilda individer i artikeln, säger Anette Beckman.

En längre intervju hittar du i länken till höger