Åtta procent hoppar av politiken

Sedan kommunalvalen 2002 har 188 kommunfullmäktigeledamöter runt om i Västra Götaland hoppat av sina uppdrag. Det är nästan 8 procent av de folkvalda politikerna - och procentuellt sett är det Lilla Edet som haft flest avhopp av de västsvenska kommunerna.

I Göteborg har 6 av 87 ledamöter - knappt 7 procent - i kommunfullmäktige hoppat av sina uppdrag. Det är något lägre än riksgenomsnittet på 8 procent.

Bland västsvenska kommuner ligger Lilla Edet i topp där 5 av 36 ledamöter avgått och då har inte ens halva mandattiden gått. Orsakerna till avhoppen i Lilla Edet varierar. De avhoppade politikerna som Västekot varit i kontakt med anger olika skäl, en flyttade till en annan kommun och en annan ledamot avsade sig sitt politiska uppdrag när hon fick ett chefsjobb inom kommunen och ansåg att hon inte kunde sitta på två stolar.

Den västsvenska kommun som haft lägst antal avhopp är Partille med bara en ledamot som slutat.

Sammanlagt ligger kommunerna i Västra götaland i snitt med övriga landet.