Jönköping

Fas 3-anställdas böner utreds

Arbetsförmedlingen ska nu utreda om det verkligen är frivilligt för fas 3-anställda att delta i Erikshjälpens bönestunder. Eller om de är med på grund av grupptryck eller av någon annan anledning.

Erikshjälpen drivs av Pingstkyrkan och bönestunderna är en tradition. De långtidsarbetslösa som fått så kallad fas 3-plats på Erikshjälpen i Jönköpings kommun erbjuds vara med i de dagliga bönestunderna och de flesta är med.

Till Jönköpings-Posten säger anvariga på Erikshjälpen att ingen av de som är där i fas 3-projektet måste vara med på bönestunderna. Däremot väljer de flesta ändå att vara med av respekt för vår tro, säger arbetsplatschefen till tidningen.

Nu ska Arbetsförmedlingen prata med de som placerats på Erikshjälpen för att försäkra sig om att ingen tvingas vara med i bönen.