Ingen succé för fisketåget

Förra året drog Hushållningssällskapet i Norrbotten igång en satsning för att locka sportfiskare till länet. Men projektet har inte gått särskilt bra. Enligt ansvariga initiativtagare har det inte blivit någon större succé.

För att locka fler sportfiskare till länet tog Hushållningssällskapet initiativ till projektet ”Fisketurism - en näring med drag”. I projektet ingick bland annat så kallade fisketåg. Det handlade om färdiga paketresor med tåg upp till tio olika sportfiskeentreprenörer i länet. Men trots att hushållningssällskapet anlitat profiler som till exempel Gunnar Westrin som guide och berättare på tåget från Stockholm till Luleå så är bokningarna få.

- Det har inte blivit någon större succe, säger Mikael Kivijärvi, fiskebiolog vid Hushållningssällskapet i Norrbotten.

Fiskeentreprenörerna har inte fått färre gäster utan det är själva idéen med paketresa som inte slagit igenom eftersom de redan frälsta själva bokar sin fiskeresa.

Projektet ska nu utvärderas och eventuellt kommer Hushållningssällskapet att försöka satsa på utländska sportfiskare till nästa år.