Databas om Estoniakatastrofen

I en statlig databas ska brev och rapporter om Estoniakatastrofen samlas. Material kommer från myndigheter, föreningar och privatpersoner. Men ännu är det inte bestämt om databasen också kommer att innehålla namn på de omkomna.

Från och med den 1 september kommer en statlig databas om Estoniakatastrofen att finnas i drift. Den ska bland annat innehålla material från anhörig- och överlevandeorganisationer, privata brev, myndighetsmaterial och olika haverirapporter.

Vid Estoniakatastrofen omkom 852 personer, medborgare i 17 länder.

Ett problem för myndigheten som har hand om databasen, Styrelsen för psykologisk försvar, har varit personuppgiftslagen (PUL).

Ännu en månad före starten av databasen har SPF inte bestämt sig i den mycket, mycket känsliga frågan om namnlistor på de omkomna ska publiceras i databasen eller inte.

PUL har även påverkat frågan om huruvida brev från omkomnas anhöriga till olika myndigheter ska publiceras. Här har SPF nu frågat anhöriga om lov.

- Vi kommer inte att publicera brev utan deras medgivande, säger Göran Lindmark, informationschef på Styrelsen för psykologiskt försvar.

Redan 2001 fick SPF regeringens uppdrag att inrätta databasen, men det har tagit längre tid än man trodde att komma igång.

Den 28 september är det tio år sedan Estonia sjönk. Då ska en minnesstund för färjeolyckans offer hållas vid Estoniamonumentet på Djurgården i Stockholm.

Preliminärt ska bland andra statsminister Göran Persson, riksdagens talman Björn von Sydow samt representanter för kungahuset delta.

Färjan hade 989 personer ombord. Av dem överlevde 137 personer.