Uppvidinge

Jägare i Uppvidinge hot mot grundvatten

1:15 min

Jägare som upprättat en bas norr om Älghult i Uppvidinge kommun får kritik av miljö- och byggförvaltningen.

Skälet är jägarnas latrinhanering, säger Per-Ove Oscarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör:

– Man har ju haft en hantering där det varit risk att grundvattnet förorenats. Det har varit ett utedass med bara ett hål i marken, och när det hålet blivit fullt har man grävt ett nytt hål strax intill och flyttat utedasset.

Ingen bra lösning
Och att undan för undan gräva nya gropar och flytta utedasset är inte någon bra lösning på det sanitära, säger Per-Ove Oscarsson.

– Eftersom grundvattnet står högt i området, och det också är rätt så sankt där, finns det en uppenbar risk att grundvattnet kan skadas.

Föreslår att bygglov ges
Det är i samband med att jägarna sökt tidsbegränsat bygglov på fem år för att ställa upp åtta husvagnar och 12 bodar på platsen som också en inspektion av de sanitära förhållandena gjorts.

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att bygglov ges, men då ska också något göras åt det sanitära.

– Vi ställer kravet att det löses på ett sådant sätt att det inte är någon risk för att grundvattnet skadas, till exempel genom att man samlar upp allt i latrin som tas om hand på sedvanligt sätt, säger Per-Ove Oscarsson.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se