Norrköpings polisen oroas över kriminella östeuropeer

Stölder och snatterier begångna av personer från östeuropa tar för mycket av polisens resurser i Norrköping. Det säger Conny Dahl, som är chef för stöldroteln.

Denna typ av stölder inträffar periodvis åtminstone ett par tre gånger i veckan. Ofta kan hälften av stöldrotelns personal behöva arbeta med fallen, eftersom det förutom ordinarie polisåtgärder krävs t ex kontakter med ambassader, översättningar av handlingar och förhör via tolk.

För att komma till rätta med problemen krävs bättre samarbete mellan myndigheter och inom polisen säger Conny Dahl.