Knarkhandel på internet ett växande problem

Narkotikaförsäljning via internet är ett växande problem. Säljarna är svåra att få tag i, ofta finns dom utomlands och nya webadresser dyker upp så fort man lyckats få stopp på en gammal. Det säger Torbjörn Ull som är Sundsvallspolisens specialist på it-brott.

En enkel sökning på internet visar hur lätt det är att få tag på narkotika. Droger som sen skickas med posten, till framför allt ungdomar. Och det är så kallade partydroger som dominerar på internet, berättar Anders Ahlqvist på rikskriminalen i Stockholm.