jakt

Beslut om årets jakt på björn och älg

Dalarnas viltförvaltningsdelegation beslutade på fredagen om årets jakt på björn och älg. De vill skjuta fler björnar, och det ska kosta mer att fälla en älg.

Viltförvaltningsdelegationen är en grupp med olika intressen inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

I fredags möttes gruppen för att besluta om årets björn- och älgjakt. Jakttiden på björn blir som tidigare år, från 21 augusti och längst till 15 oktober. Men gruppen rekomenderar Länsstyrelsen att öka avskjutningen.

Dessutom skall begränsad åteljakt testas i år. Hur den ska begränsas beslutar länsstyrelsen senare.

Det blir också länsstyrelsen som beslutar hur många björnar som får skjutas. Det beslutet tas i juni.

Jakttiderna för älg blir för norra Dalarna 5-23 september 2011 samt 8 oktober 2011-31 januari 2012. I resten av länet får älg jagas 10 oktober 2011-31 januari 2012.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade också att höja fällavgiften för älg med 100 kronor. Det innebär att det nu kommer att kosta 500 kronor att fälla en älg.

Dalanytt
dalanytt@sr.se