Västerås nära miljötoppen

Västerås hamnar nära toppskiktet av landets miljökommuner. Det visar den oberoende miljöorganisationen Gröna bilisters granskning av kommunens miljöprogram.

Borås och Linköping ligger i topp med åtta av tio stjärnor men Västerås hamnar alltså strax efter med sex stjärnor.

Miljöprogrammet har som ett övergripande växthusrelaterat mål att ” I västerås ska vi aktivt och kontinuerligt arbeta för att minska vår klimatpåverkan”

Mattias Goldman på Gröna bilister menar att Västerås kommun är duktiga på att stimulera sina medborgare att välja miljöfordon, detta märks genom subventionerad parkering för den typen av fordon.
Kommunen har även högt ställda ambitioner när det gäller introduktionen av biogas, vilket märks i satsningen på den biogasanläggning som ska tas i kraft hösten 2005.

Men utifrån granskningen menar Mattias Goldman även att Västerås kan göra ändå mer för att förbättra miljöbilssituationen i kommunen.
Bland annat genom införa ett slutdatum för fossildrivna personbilar i kommunens ägo samt att delfinansiera den merkostnad som kommer till om man köper en miljöbil.