Marinekologer slår larm om ålens framtid

1:24 min

Det finns starka vetenskapliga argument för att stoppa allt ålfiske, annars är risken stor att den europeiska ålen utrotas. Det hävdar forskare på havsmiljöinstitutet som i dag presenterar en rapport där de gått igenom detaljerna i det svenska ålfisket.

Huvudmålet med fiskeriverkets handlingsplan för ålfiske är att det ska finnas tillräckligt många ålar som vandrar tillbaka från våra vatten till Sargassohavet för att leka och föröka sig.

De årliga rapporterna om ål som vandrar tillbaka verkar gå ihop när man tittar på summan, men när Havsmiljöinstitutet har analyserat siffrorna så hävdar de att det är en skönmålning av läget.

– Man gör inte den bedömningen enligt försiktighetsprincipen, utan enligt ganska skakiga beräkningar är det så att vi nästan når upp till målet, säger Henrik Svedäng, som är docent i marin ekologi vid Göteborgs universitet, och en av huvudförfattarna.

Det är skakiga beräkningar, säger Henrik Svedäng och förklarar att bakom den summa, alltså antalet ålar som flyttar tillbaka, så gömmer sig flera delrapporteringar där många är tolkade positivt och avrundade uppåt. Å det är den sammanlagda siffran som nästan når upp till målet.

Det som står klart är att fiskarna följer de uppsatta regleringarna och att forskarna ser att det inte räcker.

– Man ska inte hålla på och bolla det här mellan forskare och fiskare, utan det krävs ett principbeslut på politisk nivå om vad man vill åstadkomma, säger Henrik Svedäng.