Fisken mår bra på Västkusten

Fisket längs med Västkusten och i Vänern är ekologiskt hållbart och bestånden ökar. Men för torsken och själva fiskerinäringen ser det värre ut.

Havskräfta, räka och västkustöring ökar allt mer och fiskas på ett ekologiskt hållbart sätt på Västkusten. Det internationella havsforskningsådets årliga rapport om fiskbestånden i Sverige, visar upp en bra bild av fisket i Kattegatt och Skagerrak. I Vänern växer bestånden av abborre, gädda och sik.
Samtidigt pekar man på den bräckliga situationen för torsk längs med Västkusten. Ett fortsatt fiske riskerar att helt utradera torsken från Kattegatt och Skagerrak, och havsforskningsrådet rekommenderar att inget som helst fiske får göras till dess att bestånden har vuxit till sig igen.
Dessutom är det väsentligt att få bort torsken som bifångst när man fångar hävskräfta.
Men värst ser det nog ut för de som tar upp fångsten, fiskarna själva. Fiskenäringen har minskat sina intäkter med runt 10 procent på ett år, mycket på grund av den ekonomiskt viktigaste fångsten, torsk, sill och havskräfta, är belagda med fiskekvoter.
Samtidigt betalar man mindre för fisken samtidigt som att kostnaderna och investeringarna ökar.
Sammantaget ges en mörk bild av fiskenäringen, när allt färre fiskare har dyrare båtar, tjänar mindre och fångar mindre fisk.
/Gustav Edman