Minskad arbetslöshet bland arkitekter

Första ledet i byggprocessen, arkitekterna, har börjat få nya uppdrag och arbetslösheten minskar i kåren. Sedan flera år har byggbranschen fört en tynande tillvaro men sedan i våras ser branschen en vändning, säger Christer Fritzell på Sveriges Arkitekter.

– Det märks på flera sätt. Man hör en allmänt ökad optimism när man talar med arkitektkontorens ledare, de har fått uppdrag igen och börjar fundera på att anställa, säger Christer Fritzell.

Arkitekterna har haft en arbetslöshetsnivå på cirka sju procent, vilket är över genomsnittet i Sverige. Men något har hänt i branschen. Arkitekterna börjar nu få nya jobb igen och det är en viktig indikator på att marknaden nu har vänt.

Försiktig optimism
Det är inte bara facket som märker det. Anders Tahlberg kontorschef på White arkitekter i Stockholm är också försiktigt optimistisk inför framtiden för sina drygt ett hundra anställda

– 2003 var ett svagt år för oss och för de flesta arkitektkontor, tror jag. Men från 1 februari i år har vi haft fullt med jobb för alla, säger han.

Konjunkturinstitutet konstaterade i sin senaste barometer i slutet av juli att det senaste kvartalet har byggföretagen börjat få in allt fler beställningar. Ökningen beror delvis på stora infrastruktursatsningar men också på att flera köpcenter eller handelscenter håller på att moderniseras, enligt Anders Tahlberg.

– Det är ju så att det är en ständigt hård konkurrens mellan handelscenter. De måste förnya sig vart femtonde år, tror jag. Det pågår upprustningar på flera håll som ger oss jobb och som kommer att ge byggbranschen jobb framöver, säger han.

Nybyggandet dröjer
Det kommer dock att ta tid innan byggandet tar fart, säger man både från fack och arbetsgivare. På grund av lågkonjunkturen har företagen i Sverige generellt gått mer eller mindre på sparlåga och utnyttjar inte sina resurser till fullo. Därmed behövs inte så många nya kontor eller industrilokaler ännu.

Christer Fritzell på Sveriges Arkitekter tror att byggandet kommer igång nästa år och att det då är bostadsbyggandet som kommer att stå i fokus.

– De arkitekter som jobbar med flerbostadshus har börjat få uppdrag. då kan man förutspå att det kommer att byggas fler bostadshus under 2005, säger Christer Fritzell.

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@sr.se