Svenskt virus kan rädda Venedig

Svenska träexperter tänker odla fram ett virus som ska hindra träpålarna under Venedig från att ruttna sönder. Tanken är att viruset, som odlas fram i Linköping, ska ta död på de bakterier som idag äter sig igenom och försvagar träpålarna.

Den Italienska staden Venedig sjunker! En av anledningarna till det är att de träpålar som stora delar av stan vilar på är angripna av bakterier. Bakterier som sakta men säkert gnager sig igenom det bärande träet.

Nu har bland annat svenska forskare kommit fram till en möjlig lösning på det här problemet - ett virus som tar kål de träätande bakterierna och förlänger livslängden på Venedigs trägrund.

– Om de blir tillräckligt potenta, de här virusen, så kommer de ju att ta död på bakterierna och stoppa rötningsprocessen, säger Tomas Nilsson som är professor i trävetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Del av EU-projekt
Institutionen är en av flera runt om i Europa som är inblandade i ett EU-finansierat projekt för att hitta metoder att rädda bakterieangripna trämiljöer som den i Venedig.

I snart tre år har Tomas Nilsson och hans kollegor i Uppsala studerat träprover från Venedig och andra liknande platser i världen.  Arbetet har gått ut på att försöka identifiera de runt 30 bakterietyper som man tror står för angreppen på vattendränkta trästockar.

Hittills har man bara lyckats identifierat en bakterie med säkerhet, men det är ändå ett viktigt steg, menar Tomas Nilsson. Det är nämligen startskottet på nästa steg: Att skicka bakterierna till universitetet i Linköping, där man ska försöka odla fram det första viruset som sedan ska kunna testas i verkliga förhållanden.

Även svenska hus kan gynnas
Ett sånt här virus skulle inte bara komma till nytta i Venedig. Bakterier som gnager på trä finns och orsakar stora problem även i andra delar av Europa och världen.

Riksdagshuset i Stockholm är ett exempel på en byggnad i Sverige som har sådana här problem. Under de ungefär hundra åren som huset funnits har bakterierna hunnit äta sig ungefär tio millimeter in i de bärande trästockarna.

Än så länge är det här inget hot mot byggnaden, menar Tomas Nilsson, men lyckas man odla fram ett fungerande virus som kan stoppa bakterieangreppet tror han att det skulle förlänga livet avsevärt på en av Sveriges viktigaste byggnader.

– Målet är ju att få stockarna att överleva de närmaste tvåhundra åren. Troligen kan vi få de att hålla i ytterligare tvåhundra år till. Vi måste ju se till att vår demokrati vilar på stadig grund, skämtar han.

Inte farligt för miljön
Men riskerna då? Enligt Uppsalaforskarnas undersökningar så skulle det inte innebära några risker att släppa ut ett sådant här virus i naturen - vare sig i Venedig eller i Stockholm.

– Ett sådant här virus kommer att vara designat för att bara angripa just de träätande bakterierna och inga andra organismer, försäkrar Tomas Nilsson.

Nu under sensommaren så ska bakterieproverna skickas till universitetet i Linköping, och ett första virus tror Tomas Nilsson att man ska ha fått fram inom en ganska snar framtid.

Vilken effekt de sedan får på till exempel stockarna i Venedig återstår att se. Kanske angriper det inte rätt bakterie. Kanske är det någon - eller flera - av det övriga trettiotal träbakterier man känner till som måste identifieras - och leda till nya virus att sprida ut.