Världsarvsinvigning på Öland

I dag, torsdag, invigs Södra Ölands odlingslandskap till världsarv enligt FN-organet Unesco. Södra Ölands natur och kultur anses ha så pass stort värde för hela mänskligheten att området tas upp på världsarvslistan.
Invigningen kommer att ske vid Bårby borg, det är kungen som klipper bandet o världsarvsgeneral Kerstin Olofsson kommer att få ta emot ett diplom från en FN-representant.