Religionen missbrukas i amerikansk politik

Fredagen den 6/8 kl 15.03, lördagen den 7/8 kl 17.00

På demokraternas partikonvent sa John Kerry att han inte vill hävda att Gud är på USAs sida utan be om att USA är på Guds sida. Religionen spelar allt större roll i amerikansk politik. Nu slår kyrkorna tillbaka. National Council of Churches, som representerar 36 kyrkoriktningar med 50 miljoner medlemmar, hävdar att religionen missbrukas. Rådet har nu publicerat ”10 principer under ett valår”, vilka väckt uppmärksamhet. Generalsekreteraren Bob Edgar intervjuas.

I väst ses buddhismen som fredlig, barmhärtig och vis, men nästan överallt där den är majoritetsreligion förföljs andra religioner. En artikel om detta i italienska l’Espresso av  journalisten Sandro Magister har väckt uppmärksamhetHan intervjuas och Katarina Plank, buddhismforskare i Lund kommenterar.

Dessutom historieprofessorn Jan Lindroth om de olympiska spelens religiösa dimensioner såväl i antiken som i nutid.  

Och om terrordåden mot irakiska kyrkor. Varför sker dåden? Vad blir konsekvenserna? Kjell Jonasson, verksam i Mellanöstern, reder ut begreppen.