Kritik mot Migrationsverkets bedömning av läget i Irak

- Sverige borde ge uppehållstillstånd åt alla irakier som nu väntar på besked om de får stanna eller inte. Det anser Jabar Amin i Umeå, som själv är ledamot i Migrationsverkets styrelse för miljöpartiet.

Migrationsverket bedömer att det är tillräckligt säkert för flyktingar att återvända till Irak. Jabar Amin tycker det är en felaktig bedömning.

Trots att FN vädjat till alla länder som har irakiska asylsökande att inte avvisa någon just nu, bedömer migrationsverket att läget i Irak i sig inte är tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.  Men dom irakier som får avslag kan inte tvingas tillbaka i nuläget, bland annat på grund av FNs vädjan. Därför tycker Jabar Amin att Sverige borde ge uppehållstillstånd till alla asylsökande irakier direkt.