Företag i länet protesterar mot skatteförslag

De företag i länet som är noterade på Stockholmsbörsen O-lista protesterar nu mot förslaget om att förmögenhetsbeskatta aktier på O-listan.

I länet är det Kabe, ITAB och OEM som återfinns på O-listan och dom menar nu att förslaget kommer försämra deras möjlighter att växa, skriver Jönköpings-Posten. Dessutom tror företagen att det kommer att leda till högre andel utlänskt ägande eftersom utlänska investerare inte behöver betala förmögenhetsskatt på innehav i O-listenoterade företag.