Eskilstuna

Regler för internetrelationer kan införas

1:36 min

Riktlinjer för hur lärare ska hantera Internetrelationer, som Facebook med sina elever kan vara på gång i Eskilstuna.

För ett år sedan gjorde kommunen bedömningen att det inte behövdes, eftersom det inte var särskilt vanligt.

– Vi har övervägt det, men så här långt har vi bedömt att det inte funnits skäl till det. För det har inte funnits någonting att reglera i en policy. Men vi vet att det här ökar så det kan finnas skäl att ompröva beslutet, säger han.

Det sunda omdömet ska styra, när en elev lägger till en lärare på Facebook, eller tvärtom, enligt Tony Lööw-

Sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar har blivit en allt större del av mångas vardag och erbjuder ett stort antal kontaktmöjligheter mellan vänner, kollegor och släktingar. Men när är man egentligen privat på social medier, och kan man vara vän och chatta med sina elever när skolan är slut för dagen?  

Annie Lindström från Eskilstuna reagerade när hon märkte att många lärare är vänner med sina elever på Facebook och frågade kommunen om det finns en policy som lärare och annan personal kan förhålla sig till i Internetrelationen med sina elever. Svaret blev att någon sådan inte finns inom Eskilstuna kommun.

När P4 Sörmland ringde och kontrollerade fick vi samma svar. Och det trots att det finns många frågor kring just Facebook och lärare. På Internet diskuteras frågan mycket i olika forum.

– Jag har blivit bestört, säger hon.

En skribent ställer sig frågan hur en lärare ska agera om en minderårig elev skriver om alkohol eller narkotika på sin privata vägg, och om lärare ska välja bort elever som skickar vänförfrågningar, men godkänna andra.

Annie Lindström tycker att kommunen borde ta tag i frågan snart.

– Barn är lättlurade. De har lätt att dra in i saker de inte kan handskas med. Det kan ju ske saker i skymundan som ingen vet om. Jag tycker det är otäckt, säger hon.

Peter Söderström på lärarförbundet i Eskilstuna efterfrågar ingen policy, men menar att diskussionen om hur facebookrelationer mellan lärare och elever ska skötas är viktig.

– Oavsett var vi möter elever så måste vi ha ett etiskt förhållningssätt som inkluderar och inte exkluderar elever. Men jag  tror att lärarkåren är kompetent att diskutera det här, säger Peter Söderström från Lärarförbundet i Eskilstuna.

Gör ni det?

Det är en bra fråga, kanske inte tillräckligt. Det är ju svårt med saker som utvecklas snabbt, svarar han.