Andra länder kan betala för fler vindkraftverk här

1:48 min

Länder inom EU som har dåliga förutsättningar för att producera förnybar energi kan komma att lägga satsningarna i Sverige istället. Det kan till exempel betyda att ett annat land betalar Sverige för att sätta upp vindkraftverk här, eftersom det blåser för dåligt i det egna landet.

– Det skulle alltså betyda att vi i Sverige producerar mer förnybar el än vi behöver för att nå vår nuvarande kvot i EU-systemet och så skulle andra länder betala för det. Inte bara betala för själva elen utan betala just för att vi hjälper dem att nå sin del av det europeiska målet billigare när vi gör det i Sverige än vad det skulle kosta i det här andra landet som är rikt men har dåligt med naturresurser, förklarar Tomas Kåberger som är generaldirektör för Energimyndigheten.

Inom EU finns ett mål om att 20% av all energi ska komma från förnybara energikällor år 2020, idag är det cirka 9%. För de länder som har svårt att nå upp till målet, tillexempel Luxemburg som har små naturresurser, kan det här vara en lösning.

Det hela är möjligt via EU-direktivet om förnybar energi som uppmuntrar länderna att samarbeta för att öka den totala mängden förnybar el i systemet.

Energimyndigheten jobbar just nu på uppdrag av regeringen med ett förslag för hur det hela skulle kunna fungera i praktiken, något som ska vara klart i höst. Men med mer förnybar elenergi i näten från tillexempel vindkraft, som ju bara producerar elektricitet när det blåser, så måste både tekniken i elnätet och konsumtionen av el förändras.

Man pratar om "smarta elnät" som bland annat bygger på att vi som konsumenter använder elen när den är som billigast och efterfrågan från industrin är som lägst, något som också förutsätter att priset på el varierar under dygnet, trots stora utmaningar så tror Magnus Olofsson som är vd för Elforsk att det här kommer gå med automatik i framtiden.

– Vi kan ju lätt få elpriset att komma direkt till en tvättmaskin som kan vara så smart själv så att den fördröjer tvättstarttiden till en senare tidpunkt då elen är billigare, tror Magnus Olofsson vd för Elforsk.