Tung svensk forskare i strålning petas av WHO

1:57 min

En av de tyngsta forskarna i kring strålning från mobiltelefoner, den svenske professorn Anders Ahlbom, har petats som expert från ett forskningsmöte, som leds av Världshälsoorganisationen, WHO. Orsaken är en misstänkt intressekonflikt.

Anledningen är att Ahlbom suttit i styrelsen för ett företag som bland annat ägnar sig åt lobbyverksamhet åt telekomindustrin.

– Det verkar I alla fall som en intressekonflikt, säger Nicolas Goudin som är talesperson för Världshälsoorganisationens avdelning för cancerforskning.

Det betyder att Anders Ahlbom inte kan medverka som expert vid veckans stora forskningsmöte i Lyon.

Han erbjöds att delta som observatör, men valde då istället att inte komma alls.

Anders Ahlbom är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet och har forskningsuppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten och socialdepartementet.

Han är ett stort namn, men är också kontroversiell eftersom han hävdat att strålning från mobiltelefoner är så gott som helt ofarlig.

Ahlbom skulle ha suttit på en viktig post som ledare för en arbetsgrupp vid forskarmötet om WHO håller i.

Det är ett stort möte med forskare från hela världen inbjudna och det väntas komma med det viktiga svaret på frågan hur farlig strålning från mobiltelefoner egentligen är.

Anledningen till petningen är att Anders Ahlbom fram tills för några dagar sen satt i styrelsen för sin brors bolag, som enligt Bolagsverkets uppgifter bland annat ägnar sig åt konsultverksamhet inom IT och telekom.

Brodern bor i Bryssel och har tidigare varit lobbyist åt TeliaSonera och har också i sitt eget bolag tagit lobbyuppdrag.

Anders Ahlbom själv hävdar att han haft en mycket liten roll i bolaget:

– Det är klart att jag har svårt att se att frågorna som det här handlar om skulle kunna vara ens i närheten av en intressekonflikt, men det är de som avgör detta. Det har jag inga synpunkter på, säger Anders Ahlbom.

Världshälsoorganisationen har hårda regler för att förhindra att forskares intressen ifrågasätts, och särskilt känsliga är såklart kopplingar till den enorma mångmiljardindustri som telekombranschen är.

Forskarna uppmanas därför att redovisa sina kommersiella intressen i god tid innan mötet.

Anders Ahlbom nämnde i sin ursprungliga deklaration inte något om sitt bolagsengagemang.

Däremot gjorde han det i sista stund innan mötet, samtidigt som han meddelade att han avgår från sin styrelsepost.

Hur Ahlboms trovärdighet drabbas hemma i Sverige av hans roll i bolaget kommer också att utredas nu.

– Vi kommer utreda om det här påverkar Anders Ahlboms arbete i vårat vetenskapliga råd på något sätt, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.