Rädsla för felprioriteringar hos SOS riskerar ge längre väntetider

2:37 min

Antalet akuta ambulansutryckningar har blivit fler efter att fallet med 23-åriga Emil som dog efter att han nekats ambulans uppmärksammades av media i början av april, detta enligt siffror från SOS Alarm. På de platser där trycket på ambulanssjukvården redan är hårt innebär det här risker för längre väntetider.

Ambulanssjuksköterskan Josefine Marqvard jobbar som ambulanssjuksköterska för Falck i södra Stockholm och hon har fått åka på allt fler akuta ärenden som visat sig vara felprioriterade de senaste veckorna.

– Vi åkte ganska mycket prio ett på unga människor med ganska kortvariga och lindriga symtom precis efter det här som inte alls visade sig vara i behov av vår hjälp, säger Josefine Marqvard som arbetar som ambulanssjuksköterska i södra Stockholm.

Fallet med 23-åriga Emil som ringde SOS alarm, men nekades ambulans och senare hittades död i sin lägenhet i Stockholm har uppmärksammats stort i media den senaste månaden och enligt statistik från SOS alarm så har antalet prio ett-utryckningar med ambulans ökat efter det här.

Prio ett innebär akut utryckning med blåljus, sirener och fri väg. I april i år var de drygt 1 800 fler i landet än samma månad 2010, en ökning med 6,5 procent. Ökningen av anrop till SOS alarm samma perioder var på ca 4 000.

– Det här är ju vår värsta mardröm att ett sådant här misstag ska begås. Det är ju det här vi försöker jobba för att det inte ska hända och så händer det, så då är det klart att alla blir lite mer försiktiga, säger Josefine Marqvard.

Anders Klarström som är presstalesman på SOS Alarm är medveten om att antalet akuta utryckningar har ökat de senaste veckorna. Orsakerna är flera säger han.

– En kan vara att man prioriterar upp till patientens fördel i högre mån än tidigare. Det finns inga ändrade riktlinjer, men det har också blivit en väldigt hotfull situation i många fall där fokus inte legat på vårdbehovet utan om man ska få en ambulans eller inte. Vi dirigerar ju de resurser som landstingen har när det gäller ambulanssjukvården och självklart är det så att blir det fler uppdrag så blir väntetiderna längre.

Inom Stockholms läns landsting når man inte upp till de mål som man satt upp, att 75 procent av de med livshotande skador ska nås av en ambulans inom tio minuter. Enligt deras egna beräkningar ligger den siffran på 37 procent idag. Läget är alltså ansträngt redan sedan tidigare.

När ambulanspersonalen skickas på felaktiga akututryckningar stjäl det tid från de som verkligen behöver deras vård och konsekvenserna blir stora enligt Josefine Marqvard, detta trots att de inom Stockholms läns landsting har förstärkt med några ambulanser den senaste tiden.

Väntetiderna för de personer som får en lägre prioritet kan bli långa säger hon.

– Då kan man ju få vänta flera timmar på en ambulans. Bara för att de initialt har fått en låg prioritet så betyder ju inte det att det faktiskt är en låg prioritet utan ofta när vi väl kommer fram så visar det ju sig att det var mycket mer allvarligare än vad det var när de ringde in för att de har fått vänta.